Meny

Regelverk

Husk og sett dere inn i regelverket for turneringen før dere spiller.


Det benyttes standard regelverk for innebandy, men det slås bl.a. hardere ned på uthaling av tid grunnet kortere kamper.

 • Alle protester/klager skal gjøres skriftlig av lagleder til protest- og sanksjonskomiteen.
 • Lagleder skal varsle hovedsekretariatet om en klage sendes inn
 • Protest- og sanksjonskomiteen består av Per Melbye og Kjell Hølland. Se kontaktinfo. Merk det må også sendes sms med varsel om at det er sendt klage/protest til Protest- og sanksjonskomiteen.
 • Alle lag i klassene G11, G13, G15, G17-19 og J13-15 skal ha en voksen lagleder
 • Ved premieutdeling vil det tas lagbilde av alle lag. Ønsker et lag eller enkeltpersoner at bilder ikke publiseres, må dette varsels om når lagbildene skal tas.
 • Det tas også bilder under turneringen. De som vil reserve seg mot å bli tatt bilde av, må gi denne beskjeden enten på e-post post@stavanger-open.no eller i hovedsekretariatet.
Menn Senior - 2x15 minutter
Kvinner Senior - 2x15 minutter
Gutter 23 - 2x15 minutter
Gutter 17 - 2x15 minutter
Gutter 15 - 2x15 minutter
Jenter 13-15 - 2x15 minutter
Gutter 13 - 2x15 minutter
Gutter 11 - 2x15 minutter
Jenter 11 - 2x15 minutter
Minirunde - 1x12 minutter
Super-innebandy - 1x15 minutter
EL-innebandy - 1x15 minutter
Venneliga Kvinner - 1x15 minutter
Venneliga Menn - 1x15 minutter
Vi benytter regelverket til Norges Bandyforbund med enkle tillegg.

I seniorklassene, på stor bane, blir lavere rangerte lag tildelt straffer når de møter lag som er rangert på høyere nivå. Det tildeles 3 straffer pr nivåforskjell i rangeringen. Rangeringen legges ut på rangeringssiden. Det skal være fortgang i straffene. Halvparten av straffene tas før kampen, og halvparten i pausen. Samme spiller har lov til å ta en straffe før kamp og en i pausen, men maks to straffer pr spiller.
Spillere har kun lov å delta på 1 lag pr klasse.
En spiller kan ikke representere mer enn en klubb i løpet av turneringa.
Det tillates inntil 2 gjestespillere fra annen klubb pr.lag.
Det er deltagerklubbs ansvar å avklare dette med klubben spilleren er medlem i/er spilleberettiget for.
Dispensasjon kan gis av turneringsledelsen i spesielle tilfeller.
 • Ved mål må spillet settes i gang fra midten (med duell) uten noen form for pause, da tiden ikke stopper ved mål. Dette er for å hindre uthaling av tid.
 • Utvisninger gjelder som ved vanlig storbanespill med følgende tillegg: Ved utvisninger må spillerne utvisningen gjelder forlate banen innen 5 sekunder. Dette for å hindre sabotasje ved uthaling av tid. Går ikke spilleren av banen innen denne tiden gis en ny utvisning for uthaling av tid. Det benyttes to former for utvisninger. 2 minutter er en vanlig utvisning sones straffen i 2 minutter eller inntil motstanderlaget har scoret. Ved rødt kort sones en utvisning i 2+2 minutter uavhengig om det blir mål i utvisningsperioden eller ikke.
 • Det tildeles 3 straffer pr forskjell i rangering.
Rangeringsregler
 • Et lag blir rangert for den divisjonen de spiller i inneværende sesong. Lag som ikke stiller i seriespill blir rangert som laveste nivå.
 • Hentes det spiller(e) fra høyere divisjoner blir laget flyttet en rangering opp.
 • Hentes det mer enn 2 spillere fra høyere divisjoner blir laget som det nivået den høyeste rangerte spiller kommer fra.
 • Hentes elitespiller eller internasjonale spillere, vil rangeringen ses på av arrangør.

Husk

Spillere som deltar på andre lag enn det de er lisensiert for, må det søkes dispensasjon for.


Send inn oversikt tidligst mulig, slik at oppsettet blir laget på en rettferdig måte.

Ved uavgjort i sluttspill
Dersom det er uavgjort ved full tid i sluttspillet tas det straffer. Først 3 og 3 straffer og er det ikke avgjort tas det ett og ett straffe.

Walk Over
Der et lag ikke møter til kamp settes resultatet til 5-0 w.o

Forsinket kampstart
Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent blir kampen satt til 5-0 w.o.
Vi benytter regelverket til Norges Bandyforbund med enkle tillegg.

I seniorklassene, på stor bane, blir lavere rangerte lag tildelt straffer når de møter lag som er rangert på høyere nivå. Det tildeles 3 straffer pr nivåforskjell i rangeringen. Rangeringen legges ut på rangeringssiden. Det skal være fortgang i straffene. Halvparten av straffene tas før kampen, og halvparten i pausen. Samme spiller har lov til å ta en straffe før kamp og en i pausen, men maks to straffer pr spiller.
Spillere har kun lov å delta på 1 lag pr klasse.
En spiller kan ikke representere mer enn en klubb i løpet av turneringa.
Det tillates inntil 2 gjestespillere fra annen klubb pr.lag.
Det er deltagerklubbs ansvar å avklare dette med klubben spilleren er medlem i/er spilleberettiget for.
Dispensasjon kan gis av turneringsledelsen i spesielle tilfeller.
 • Ved mål må spillet settes i gang fra midten (med duell) uten noen form for pause, da tiden ikke stopper ved mål. Dette er for å hindre uthaling av tid.
 • Utvisninger gjelder som ved vanlig storbanespill med følgende tillegg: Ved utvisninger må spillerne utvisningen gjelder forlate banen innen 5 sekunder. Dette for å hindre sabotasje ved uthaling av tid. Går ikke spilleren av banen innen denne tiden gis en ny utvisning for uthaling av tid. Det benyttes to former for utvisninger. 2 minutter er en vanlig utvisning sones straffen i 2 minutter eller inntil motstanderlaget har scoret. Ved rødt kort sones en utvisning i 2+2 minutter uavhengig om det blir mål i utvisningsperioden eller ikke.
 • Det tildeles 3 straffer pr forskjell i rangering.
Rangeringsregler
Rangering foretas etter tabellsituasjon og skjønn.

Husk

Spillere som deltar på andre lag enn det de er lisensiert for, må det søkes dispensasjon for.


Send inn oversikt tidligst mulig, slik at oppsettet blir laget på en rettferdig måte.

Ved uavgjort i sluttspill
Dersom det er uavgjort ved full tid i sluttspillet tas det straffer. Først 3 og 3 straffer og er det ikke avgjort tas det ett og ett straffe.

Walk Over
Der et lag ikke møter til kamp settes resultatet til 5-0 w.o

Forsinket kampstart
Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent blir kampen satt til 5-0 w.o.
Vi benytter regelverket til Norges Bandyforbund med enkle tillegg.

Spillere har kun lov å delta på 1 lag pr klasse.
En spiller kan ikke representere mer enn en klubb i løpet av turneringa.
Alle spillere kan delta i høyere aldersgruppe enn alderen tilsier, men ikke for flere lag i samme klasse.
En spiller kan delta på lag i flere klasser så sant det er i henhold til aldersbestemmelsene.
Det tillates inntil 2 gjestespillere fra annen klubb pr.lag.
Det er deltagerklubbs ansvar å avklare dette med klubben spilleren er medlem i/er spilleberettiget for.
Dispensasjon kan gis av turneringsledelsen i spesielle tilfeller.
 • Ved mål må spillet settes i gang fra midten (med duell) uten noen form for pause, da tiden ikke stopper ved mål. Dette er for å hindre uthaling av tid.
 • Utvisninger gjelder som ved vanlig storbanespill med følgende tillegg: Ved utvisninger må spillerne utvisningen gjelder forlate banen innen 5 sekunder. Dette for å hindre sabotasje ved uthaling av tid. Går ikke spilleren av banen innen denne tiden gis en ny utvisning for uthaling av tid. Det benyttes to former for utvisninger. 2 minutter er en vanlig utvisning sones straffen i 2 minutter eller inntil motstanderlaget har scoret. Ved rødt kort sones en utvisning i 2+2 minutter uavhengig om det blir mål i utvisningsperioden eller ikke.
Ved uavgjort i sluttspill
Dersom det er uavgjort ved full tid i sluttspillet tas det straffer. Først 3 og 3 straffer og er det ikke avgjort tas det ett og ett straffe.

Walk Over
Der et lag ikke møter til kamp settes resultatet til 5-0 w.o

Forsinket kampstart
Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent blir kampen satt til 5-0 w.o.

Regelverk

1

Noen fakta

 • Vi spiller på baner som er 20 x 10 m med små mål.
 • Målbur skal ha en størrelse på 90x60cm. Målgården har en bredde på 150cm x50cm ut fra målburet.
 • Innbyttene skjer på egen banehalvdel og samme plass som den du bytter med går av.
 • Det benyttes 3 spiller av gang i kampen. Antall innbyttere er ubegrenset.
 • Spillere kan ikke spille på 2 lag.
 • Reglene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse på "grisespill"!

2

Spill fairplay

 • Viljen til å akseptere oppførsel eller avgjørelser du ikke nødvendigvis er enige i.
 • Konkurrere med godt humør.
 • Behandle motstandere med respekt.
 • Hjelpe skadet motstander uansett lag eller klubb.
 • Takke motstander etter kampen.
 • Ikke kjefte på andre deltakere eller dommeren.
 • Husk du ofte har en bedre følelse når du forlater hallen, når oppførsel din har vært bra.

3

Frislag

 • Hvis en spiller tar køllen mellom motstanderens bein.
 • Når en spiller dytter en motspiller.
 • Hvis en spiller rygger inn i en motspiller.
 • Slå ballen over knehøyde.
 • Hvis en spiller hopper opp og stopper ballen.
 • Dersom en angripende spiller tråkker eller dytter inn motspiller i målgården.
 • Ved frislag skal motstanderne være 3 m unna ballen med både kroppen og køllen.

4

Utvisninger

 • Når en spiller uten sjanse å ta ballen slår, løfter, låser eller sparker motstanderens kølle.
 • Dersom en spiller gjør seg skyldig i farlig spill med køllen, f.eks for høy bak eller fremsving som hindrer eller er farefull for motstanderen.
 • Kraftig dytt mot mål eller vant.
 • Når en spiller holder fast en motspiller eller motspillers kølle.
 • Hvis man hindrer en motspiller som ikke har ballen.
 • Hvis en spiller uten kølle.
 • Når en spiller står nærmere enn 3 m fra ballen på frislag
 • Gjentatte forseelser. Dommer kan dømme utvisning på spiller som gjentatte ganger gjør samme forseelse.

Utvisninger

Det brukes 2 typer utvisninger.


Det benyttes to former for utvisning. 2 minutt og rødt kort. Dersom en spiller blir tildelt rødt kort må laget spille 5 minutter med en spiller mindre på banen. Ved rødt kort tar dommeren avgjørelse etter kamp, om det kun gjelder ut kampen, eller resten av turneringen. Utvist spiller må forlate spilleflaten i løpet av 5 sekunder (pga løpende tid er denne regelen til for å hindre sabotasje mot spillet)Dersom ikke utvist spiller går av spilleflaten innen den oppsatte tiden, vil laget straffes med ytterligere en utvisning. (Dommeren velger da en av de andre spillerne på spilleflaten)Dersom ikke begge/den ene spilleren forlater banen innen oppsatt tid – taper laget kampen. (Det er viktig å presisere at denne regelen benyttes for at et lag ikke skal kunne sabotere spillet med å drøye tiden til han går på benken)

Regler duell
Spillet starter med duell på midten.
Regler avslag
Ved mål starter det laget som slapp inn mål med ballen på midten av banen, ballen må spilles til medspiller, på egen banehalvdel.
Straffe
Hvis motstander dekker eller hindrer skudd når han/hun står i målgård.
Hvis en spiller med uregelmessigheter blir hindret av en motspiller å sette ballen i åpent mål.
Straffen utføres fra egen målgård.(streken lengst bort fra mål) Ballen må skytes mot mål, ikke føres.
Ved uavgjort i sluttspill
Dersom det er uavgjort ved full tid i sluttspillet tas det straffer. Først 3 og 3 straffer og er det ikke avgjort tas det ett og ett straffe.
Forsinket kampstart
Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt, dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent blir kampen satt til 5-0 walkover.
Walkover
Dersom ett lag ikke møter til kamp, settes resultatet til 5-0 walkover.
Sunn fornuft
Dommeren må bruke litt skjønn. Det er viktig å slå ned på farlig spill, men man bør samtidig søke å få litt flyt i spillet.
Drakter
Drakter skal være samme farge.
Har to lag samme farge, bruker bortelag vester.
Kampreglement
Alle spillere må bruke godkjente køller.
Alle spillere anbefales å bruke gode innendørs sko.
Det er ikke lov å spille med klokke eller armbånd.
Det anbefales å bruke beskyttelsesbriller.

Regler EL-innebandy

Det benyttes et forenklet regelverk som baserer seg på regelverket til Norges Bandyforbund.


Husk og les gjennom regelverket før du skal spille turnering.

Til regelverk

Utdrag regelverk.

1

Banen

 • Vi spiller på baner som er 20 x 12 meter.
 • Målene er 3 meter brede, 40 cm dype og 20 cm høye.
 • Det benyttes 3 spiller av gang i kampen. Antall innbyttere er ubegrenset. Spillere kan ikke spille på 2 lag.
 • Målfeltet er en halvsirkel med radius 1,8 meter.
 • Straffemålet er 1 meter, og straffepunktet er midt på straffelinjen som er plassert 5 meter fra mållinjen.
 • Innbyttersonen er plassert på egen banehalvdel og er minimum 4 meter bred.

2

Spilleregler

 • Innbytter kan kun skje ved stopp i spillet.
 • Spillere fra motstanderlaget skal oppholde seg minst 2 meter fra der frislaget tas.
 • Det er ikke tillatt å kjøre inn i en motstanders kjelke.
 • Det er ikke tillatt å berøre motstanders kølle på den side som vender vekk fra ballen.
 • Det er ikke tillatt å uthale tid ved å blokkere ballen.
 • Det kan dømmes passivt spill og det gir frislag til motstanderlaget

Regelverk

1

Noen fakta

 • Vi spiller på baner som er 20 x 10 m med små mål.
 • Målbur skal ha en størrelse på 90x60cm. Målgården har en bredde på 150cm x50cm ut fra målburet.
 • Innbyttene skjer på egen banehalvdel og samme plass som den du bytter med går av.
 • Det benyttes 3 spiller av gang i kampen. Antall innbyttere er ubegrenset.
 • Spillere kan ikke spille på 2 lag.
 • Reglene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse på "grisespill"!

2

Spill fairplay

 • Viljen til å akseptere oppførsel eller avgjørelser du ikke nødvendigvis er enige i.
 • Konkurrere med godt humør.
 • Behandle motstandere med respekt.
 • Hjelpe skadet motstander uansett lag eller klubb.
 • Takke motstander etter kampen.
 • Ikke kjefte på andre deltakere eller dommeren.
 • Husk du ofte har en bedre følelse når du forlater hallen, når oppførsel din har vært bra.

3

Frislag

 • Hvis en spiller tar køllen mellom motstanderens bein.
 • Når en spiller dytter en motspiller.
 • Hvis en spiller rygger inn i en motspiller.
 • Slå ballen over knehøyde.
 • Hvis en spiller hopper opp og stopper ballen.
 • Dersom en angripende spiller tråkker eller dytter inn motspiller i målgården.
 • Ved frislag skal motstanderne være 3 m unna ballen med både kroppen og køllen.

4

Utvisninger

 • Når en spiller uten sjanse å ta ballen slår, løfter, låser eller sparker motstanderens kølle.
 • Dersom en spiller gjør seg skyldig i farlig spill med køllen, f.eks for høy bak eller fremsving som hindrer eller er farefull for motstanderen.
 • Kraftig dytt mot mål eller vant.
 • Når en spiller holder fast en motspiller eller motspillers kølle.
 • Hvis man hindrer en motspiller som ikke har ballen.
 • Hvis en spiller uten kølle.
 • Når en spiller står nærmere enn 3 m fra ballen på frislag
 • Gjentatte forseelser. Dommer kan dømme utvisning på spiller som gjentatte ganger gjør samme forseelse.

Utvisninger

Det brukes 2 typer utvisninger.


Det benyttes to former for utvisning. 2 minutt og rødt kort. Dersom en spiller blir tildelt rødt kort må laget spille 5 minutter med en spiller mindre på banen. Ved rødt kort tar dommeren avgjørelse etter kamp, om det kun gjelder ut kampen, eller resten av turneringen. Utvist spiller må forlate spilleflaten i løpet av 5 sekunder (pga løpende tid er denne regelen til for å hindre sabotasje mot spillet)Dersom ikke utvist spiller går av spilleflaten innen den oppsatte tiden, vil laget straffes med ytterligere en utvisning. (Dommeren velger da en av de andre spillerne på spilleflaten)Dersom ikke begge/den ene spilleren forlater banen innen oppsatt tid – taper laget kampen. (Det er viktig å presisere at denne regelen benyttes for at et lag ikke skal kunne sabotere spillet med å drøye tiden til han går på benken)

Regler duell
Spillet starter med duell på midten.
Regler avslag
Ved mål starter det laget som slapp inn mål med ballen på midten av banen, ballen må spilles til medspiller, på egen banehalvdel.
Straffe
Hvis motstander dekker eller hindrer skudd når han/hun står i målgård.
Hvis en spiller med uregelmessigheter blir hindret av en motspiller å sette ballen i åpent mål.
Straffen utføres fra egen målgård.(streken lengst bort fra mål) Ballen må skytes mot mål, ikke føres.
Ved uavgjort i sluttspill
Vil det bli tatt ett og ett straffe, opp til 5 straffer. Hvis fortsatt ingen vinner blir det trukket lodd.
Forsinket kampstart
Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt, dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent blir kampen satt til 5-0 walkover.
Walkover
Dersom ett lag ikke møter til kamp, settes resultatet til 5-0 walkover.
Sunn fornuft
Dommeren må bruke litt skjønn. Det er viktig å slå ned på farlig spill, men man bør samtidig søke å få litt flyt i spillet.
Drakter
Drakter skal være samme farge.
Har to lag samme farge, bruker bortelag vester.
Kampreglement
Alle spillere må bruke godkjente køller.
Alle spillere anbefales å bruke gode innendørs sko.
Det er ikke lov å spille med klokke eller armbånd.
Det anbefales å bruke beskyttelsesbriller.

Viktig

Innebandy skal bidra til en helhetlig utvikling av barna. På Minirundene har vi fokus på glede, trygghet og mestring. Barna skal få spille innebandy i et inkluderende og aksepterende miljø der de får møte venner, ha det gøy, og bli så gode som de selv vil. Der er derfor viktig at også foreldre og foresatte er med å bidrar.

Noen ting vi alle bør huske

1

Foreldrevett

 • Møt fram til kamp og trening (barna ønsker det)
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen (ikke bare ditt barn)
 • Lær barnet ditt å takle både seier og tap og oppmuntre i medgang og motgang (ikke gi kritikk)
 • Respekter lagleders bruk av spillere (ikke forsøk å påvirke lagleder under kamp)
 • Se på dommeren som en veileder (ikke kritiser dommerens avgjørelser)
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta (ikke press det)
 • Spør om kampen var morsom og spennende (ikke bare om resultatet)
 • Sørg for at barnet har riktig og fornuftig utstyr (ikke overdriv)
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør (delta på aktiviteter hvor foreldre blir invitert)
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller innebandy (ikke du)

2

Retningslinjer for barneidrett

 • Alle på laget bør få spille like mye
 • Alle bør få forsøke seg på alle plasser
 • Unngå topping av laget
 • Ha fokus på glede, trygghet og mestring

Barneidrettsbestemmelsene

Beskyttelsesbriller

I Norge skal utespillere, født i år 2000 og senere, bruke beskyttelsesbriller inntil de når senioralder (G/J 20). Unntatt fra denne regelen er spillere som benytter briller med styrke.


Dette i henhold til spillereglement punkt 405-2 til Norges Bandyforbund.

Til spillereglement

Forsikring

Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring på sine spillere. Vi har ingen krav om forsikring for deltakelse, men anbefaler på det sterkeste at det løses lisens, slik at spillerne er forsikret ved skade.


Lisensinformasjon

Annen info
Turneringen er ikke ansvarlig for tilbakebetaling av påmeldingsavgift når lag trekker seg etter påmeldingsfristen er gått ut, eller ved forhold som er utenfor turneringens kontroll (som f.eks. krigslignende hendelser, brann, oversvømming, streik, innstilt transport).

Våre samarbeidspartnereVi setter stor pris på våre dyktige samarbeidspartnere.

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client